Technologická činnost

Technologické projekty

Provádíme zpracování projektů návrhů technologických pracovišť, montážních linek, včetně kapacitních propočtů. Nabízíme zpracování návrhů projektů výrobních technologií, strojů a zařízení pro provozy zajišťující výrobu a montáže.

  • Rozmístění pracovišť dle technologie výroby při respektování toku výroby mezi jednotlivými pracovišti.
  • Rozmístění strojů a zařízení v prostoru provozu dle technologického toku výroby při respektování bezpečnostních předpisů.
  • Návrh a použití konvenčních a CNC strojů, CAD/CAM systémů pro danou výrobu.
  • Kalkulační propočty na pracovišti.

Technologická dokumentace

Provádíme zpracování technologických postupů výroby dílů třískovým obráběním nebo tvářením.

  • vypracovávání technologických postupů výroby dílů pro konvenční obráběcí stroje
  • vypracovávání technologických postupů výroby dílů pro CNC obráběcí stroje a CNC stroje na dělení dřeva, CNC brusky na nástroje, a podobně
  • technická podpora obrábění na CNC strojích, CNC programování
  • řešení technologických změn
  • optimalizace nákladů
  • optimalizace výrobního procesu