Jednoliniové systémy

Jednoliniové systémy potrubní pošty jsou tvořeny jednou soustavou – stanice propojené mezi sebou navzájem potrubím, výhybkami, řídící jednotkou a dmychadlem. Probíhají přepravy mezi stanicemi, při přepravě je na cestě vždy jedno pouzdro, po skončení jedné přepravy následuje další přeprava v pořadí za sebou postupně založených pouzder do odesílacích trychtýřů stanic. Do systému je možno připojit od dvou do 99 stanic.

Podle směru přepravy pouzder dělíme tyto systémy na:

  • jednosměrné – přeprava jedním potrubím, jedním směrem

Nabízené systémy: AC 2U, AC 660, CASSA

  • obousměrné – přeprava jedním potrubím, oběma směry

Nabízené systémy: AC 2U, AC 24 M, AC 660, CASSA, AC 1000, AC 3000