Úřady

Potrubní pošta – velmi dobré řešení pro interní logistiku na úřadech.

Došlou korespondenci poštou na úřad nebo přímým podáním na podatelny musí sekretářky dokumenty roztřídit a doručit příslušným odborům k vyřízení. Umístěním stanic potrubní pošty na podatelny, do sekretariátů odborů, kartoték a podobně je možné práci na úřadech zefektivnit, nahradit pracovní síly potřebné na přenášení dokumentů.