Zdravotnická zařízení

Nedostatek nemocničního personálu ještě zvýšil potřebu řešení lehké manipulace mezi odděleními a budovami. Potřeba rychlosti, spolehlivosti, bezpečnosti, sledovatelnosti výsledků je bez pomoci potrubní pošty téměř nemyslitelná.

Technologie, která reaguje na nové výzvy – řešení jak zvýšit úroveň služeb a péči o pacienty.

Propojte potrubní poštou vybraná pracoviště.