Logistika

Potrubní pošta – velmi dobré řešení pro interní logistiku skladů, terminálů, výrobních a obchodních firem – přepravy dokumentů souvisejících s příjmem, uskladněním a expedicí zboží.

Řeší lehkou manipulaci mezi pracovišti. Zavedením potrubní pošty dochází ke zrychlení pracovního procesu, rychlejší kontrole a provádění nápravných opatření, úspoře času personálu, rychlejší obsluze zákazníka.

Velké skladové haly, boxy pro příjezd kamionů, vykládka a nakládka zboží v areálech a s tím související úřadování – dodací listy, faktury, celní papíry. To vše je potřeba vybavit v krátkém časovém úseku, řidič kamionu nesmí dlouho čekat.

Obchodní firmy pravidelně přebírající zboží od speditérů – potvrzování dokumentů.

Výrobní podniky – převzetí materiálu pro výrobu, odbyt výrobků.

Technologie, která reaguje na nové výzvy. Stejně jako průmysl, i logistika čelí novým výzvám. Jedním z řešení je zvýšit používání technologií pro udržování a zlepšování úrovně služeb a péče o zákazníky.

Propojte potrubní poštou vybraná pracoviště mezi patry, objekty, areálem s minimálními provozními náklady.

Vložte přepravovaný dokument do pouzdra a odešlete v potrubí na jiné pracoviště. Obsluha je velmi jednoduchá.

Řešení s potrubní poštou je jednoduché, na potřebných odděleních jsou stanice potrubní pošty, dokumenty k potvrzení přijedou pouzdrem, obsluha je potvrdí a zašle zpátky.

Zrychlí odbavení Vašich dodavatelů a odběratelů při vyřizování dokumentů nebo urychlí komunikaci při vyskladnění zboží ze skladu, popřípadě vyřeší problematiku vstupů administrativních pracovníků do prostorů skladu, ale také zatraktivní pracovní prostředí na recepcích, v kancelářích průhledným potrubím s projíždějícími pouzdry. Využití nalezne také v ostatní administrativě při zasílání papírových dokumentů po areálu společnosti.

Děláme řešení pro celou řadu aplikací.

Nabízíme zpracování nasazení potrubní pošty.