Rentabilita potrubní pošty

Pro výpočty budeme uvažovat:

  • rychlost pouzdra 6 m/s
  • rychlost člověka při chůzi 4 km / hod. (1,1 m / s).

Úspora času při použití potrubní pošty:

rychlost pouzdra: rychlost chůze člověka 6 : 1,1

Použitím potrubní pošty zvýšíme produktivitu práce zhruba 6 krát.

Rentabilita potrubní pošty: (W x Z ) / 60

W – Počet zásilek za časové období

Z – čas vynaložený vždy na cestu se zásilkou v minutách

60 – konstanta převádějící minuty na hodiny

Návratnost N vložené investice do potrubní pošty:

Vložená investice Iv + provozní náklady Np dělená náklady na stávající způsob přepravy zásilky Nsz = návratnost N.

N = Iv + Np / Nsz

Provozní náklady zařízení jsou minimální (el. energie).