Nemocnice

Uplatnění nalezne při přepravě biologického materiálu z vyšetřoven, sesteren do laboratoří, při transportu krevních konzerv, léků, krevních vaků, rentgenů, výsledků zdravotních vyšetření, v kartotékách nemocnic, kdy požadovaný dokument se dostane na stůl lékaře během několika minut nebo prádelny a kuchyně zase oceňují informace požadavků jednotlivých oddělení na prádlo a jídlo na příslušný den, další uplatnění je například na patologii. Své místo najde také na specializovaných pracovištích JIP, kde jsou zvýšené hygienické nároky na vstup do těchto prostorů.

Je připravena plných 24 hodin denně pracovat na plný výkon. Uživatelé ji zejména oceňují v ranních špičkách při odběru biologického materiálu a jeho zasílání do laboratoří Biochemie, Hematologie.

Zavádění potrubní pošty do nemocnic je jedna z cest jak zefektivnit a zlepšit hospodaření nemocnic.

Nabízíme zpracování řešení nasazení potrubní pošty. Rádi Vám zkalkulujeme cenu a dobu návratnosti investice.

6