Obchod

Rychlý a bezpečný způsob přepravy peněz.

  • Dopravujete peníze do bezpečného zázemí?
  • Hledáte snížení rizika krádeže tržeb na pokladnách?
  • Hledáte úspory?
  • Řešíte bezpečnost pokladníků při práci ve dne nebo v noci?
  • Náklady na bezpečnostní službu jsou moc vysoké?
  • Zvyšujete nároky na produktivitu práce zaměstnanců?

Potrubní pošta – velmi dobré řešení pro interní logistiku obchodních center, hypermarketů, supermarketů, obchodů, multikin, čerpacích stanic, mýtných stanic, snižuje riziko krádeží. Přeprava cenností je také možná.

Na pokladnách není větší množství peněz, protože jsou pravidelně odesílány do zázemí, odpadá otevřená manipulace pokladníků s vyššími tržbami, instalované pneumatické systémy mají velmi odrazující účinek, protože potenciální kořist je minimalizována pravidelným odvodem.

Existuje celá řada systémů pro sběr peněz – od jednosměrných (přeprava probíhá pouze od pokladen k centrální stanici v zázemí) k obousměrným systémům, které umožňují zpětné zasílání pouzder na pokladny.

Systémy jsou vybaveny software na vyhledávání ztracených pouzder, umožňují sledování, archivaci a tisk zásilek, umožňují dálkové ovládání agregátů z jednoho pracoviště nebo dálkově provádět servis přes modem.

Přepravní potrubí je vedeno v zemi nebo vzduchem, vodorovně nebo svisle. Přepravní pouzdra je možno dodat uzamykatelné a v různém barevném provedení.

Hmotnost přepravovaných zásilek dle požadavku zákazníka, možnost zařazení trezorové skříně  pouzdra pak vypadávají na centrálním místě přímo do něj.