Víceliniové systémy

Jsou to jednoliniové systémy se svými stanicemi, řídící jednotkou a dmychadlem, pracující nezávisle vedle sebe a v případě potřeby si dokáží pouzdro mezi liniemi předat a poslat na určenou stanici. Těmto samostatným systémům je nadřazen řídící počítač, který koordinuje činnost mezi liniemi.

Mikroprocesorové řízení a grafika systémů umožňuje sledovat dráhu projíždějícího pouzdra, statistiku sledování a archivaci přeprav, identifikaci osob a přístupů ke stanicím, jejich zabezpečení proti neoprávněným osobám, tisk, nastavování různých prioritních funkcí, sledování provádění právě probíhajících úkonů při přepravě, dálkové ovládání jednotlivých agregátů, diagnostiku agregátů, informace o poruchách systému.

Do těchto systémů je možno připojit 32 linií od dvou do 254 stanic (65000 cílových adres). Současně tak může probíhat 32 na sobě nezávislých přeprav pouzder.

Nabízené systémy: AC 3000