Průmysl

Široké uplatnění potrubní pošty ve všech odvětvích průmyslu při přepravě dokumentů souvisejících s výrobou, výrobních vzorků z provozů do laboratoří nebo přepravě vzorků teplé oceli, mléka, oleje, přepravě součástek na kontrolu jakosti nebo v automobilovém průmyslu na montážních linkách při přepravě montážních skupin na jiná pracoviště.

Velké papírenské a chemické podniky zabírají svou rozlohou značné území a vzdálenost. Související provozy jsou vzdáleny na kilometry. Potrubí vedené po potrubních mostech a stavebních konstrukcích odolává povětrnostním podmínkám, neovlivňuje spolehlivost potrubní pošty. Ta pracuje v extrémních podmínkách při vedrech i mrazech, v prostředí, kde je zvýšená vlhkost, nebezpečí požáru, radiace a podobně.

Hmotnost zásilek od 1 g do 28 kg, průměr potrubí až do 315 mm.

Děláme řešení pro celou řadu aplikací.